Vrijwilligers van de afdeling Parkstad Limburg van Alzheimer Nederland kunnen gemaakte kosten declareren. Declaraties graag digitaal indienen.
Dat kan door een ingevuld excelformulier te sturen naar l.nacken@alzheimervrijwilligers.nl (klik hier voor het formulier) of door onderstaand onlineformulier in te vullen.
NB je kunt ook bijlages toevoegen. Bij voorbeeld een ingevulde Excel bestand.

    Online declaratieformulier





    totaal bedrag declaratie: