We zijn u zeer erkentelijk als u onze activiteiten financieel zou willen ondersteunen.
Dat kunt u doen door geld over te maken op onze bankrekening bij de Rabobank
NL 98 RABO 0150 4255 03
t.n.v. St. Alzheimer Nederland Parkstad Limburg